ONLINE BULUŞMA

Büyük Bir Aile Yolculuğu

Toplantılarımız kayıt sürecinde bizlere ilettiğiniz mail adreslerinize
gönderilecek olan toplantı linki üzerinden gerçekleştirilecektir. Toplantı linki toplantı saatinden
30 dakika önce sizlere gönderilecektir.
Toplantı kaydı daha sonra izlenmek üzere sizlere gönderilmeyecektir.

Toplantılarımız katılımcı sayısına göre
google meet yada vimeo platformları
üzerinden gerçekleştirilecektir.

ONLINE TOPLANTI TARİHLERİ