STEM

STEM; çocuklarda problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, sorgulama gibi becerilerin gelişmesine katkı sağlar.

ETKİNLİĞİN UYGULANACAĞI YER
Kapalı Alan

ETKİNLİK AKIŞI
STEM ETKİNLİĞİBULUTLARIN İSİMLERİ
Çocuğunuza insanların isimleri olduğunu ve insanları bu sayede birbirinden ayırabildiğimizi açıklayın. Başka nelerin isimleri olduğunu sorun. İpuçları vererek bulut cevabını almaya çalışın. Daha sonra bulutların da isimleri olduğunu söyleyin. Bilgisayar ya da tablet yardımı ile birlikte bulutların isimlerini ve bu isimleri neyden kaynaklı aldıklarını araştırın. Araştırmanız bittikten sonra çocuğunuzdan gözlem defterine hatırladığı bulutları çizmesini isteyin. Çizdiği bulutların yanına isimlerini not alın.

DEĞERLENDİRME SORULARI

 • Bu etkinlikte neler yaptık?
 • Bulutların isimlerini söylemek zor muydu?
 • Bulutların isimleri ile ilişkisi var mı?

MATERYALLER
Gözlem defteri, boyalar, bilgisayar ya da tablet

SÖZCÜKLER
Bulut, isim

KAVRAMLAR

ETKİNLİĞİN UYGULANACAĞI YER
Kapalı Alan

ETKİNLİK AKIŞI
STEM ETKİNLİĞİ“SENİN GÖRMEDİĞİNİ GÖRÜYORUM

Çocuğunuzla ormanlık bir alana gezi düzenleyin. Çevrenizdeki varlıklardan birini seçin. Varlığın özelliklerini sayarak, ipuçları vererek çocuğunuzdan varlığı tahmin etmesini isteyin. Daha sonra çocuğunuzla rolleri değiştirebilirsiniz. Bu oyunu oynarken aşağıdaki sorularla tahmini kolaylaştırabilirsiniz.

 • Canlı mı, cansız mı?
 • Büyük mü, küçük mü?
 • Renkli mi, renksiz mi?
 • Sert mi, yumuşak mı?
 • Yenir mi, yenmez mi?

DEĞERLENDİRME SORULARI

 • Bu etkinlikte neler yaptık?
 • Gördüğüm şeyleri bulmak kolay mıydı?
 • Sen etrafında neler gördün?

MATERYALLER

SÖZCÜKLER
Varlıklar, tahmin

KAVRAMLAR

ETKİNLİĞİN UYGULANACAĞI YER
Kapalı Alan

ETKİNLİK AKIŞI
STEM ETKİNLİĞİTANGRAM
Birkaç bulut görseli çıkartın. Bu görselleri 7 parçaya ayırın ve zorluk derecesine göre dizin. Çocuğunuza belirli bir süresi olduğunu söyleyin ve bu süre içinde kaç tane bulut tamamlayabileceğini tahmin etmesini isteyin. Daha sonra süreyi başlatın. Çocuğunuz bulutları tamamlarken rehberlik edin. Etkinliğin bitiminde çocuğunuza bu yaptığınız çalışmanın isminin ‘Tangram’ olduğunu açıklayın.

DEĞERLENDİRME SORULARI

Bu etkinlikte neler yaptık?
Yaptığımız etkinliğin ismi neydi?
Bu etkinlik başka hangi etkinliğe benziyor?
Tangramları tamamlarken zorlandın mı?

MATERYALLER
Bulut görselleri

SÖZCÜKLER
Bulut, tangram

KAVRAMLAR
Parça- bütün

ETKİNLİĞİN UYGULANACAĞI YER
Kapalı Alan

ETKİNLİK AKIŞI
STEM ETKİNLİĞİ“BEDENİMDEKİ BULUTLAR
Çocuğunuzla birlikte karşılıklı durun. Daha önceden hazırladığınız bulut görsellerini çocuğunuza tanıtın. Daha sonra ona bir görsel gösterin ve bedeniyle bu bulutu oluşturmasını isteyin. Bedeniyle bulutu oluştururken çocuğunuzla sohbet edin. Çocuğunuzdan bir görsel seçmesini isteyin ve siz de bedeninizle görseli oluşturmaya çalışın.

DEĞERLENDİRME SORULARI

 • Bu etkinlikte neler yaptık?
 • Bedeninle bulut oluşturmak zor muydu? Ne hissettin?

MATERYALLER
Bulut görselleri

SÖZCÜKLER
Bulut

KAVRAMLAR
Beden farkındalığı