STEM

STEM; çocuklarda problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, sorgulama gibi becerilerin gelişmesine katkı sağlar.

ETKİNLİĞİN UYGULANACAĞI YER
Açık Alan (Orman, park, bahçe vb.)

ETKİNLİK AKIŞI
STEM ETKİNLİĞİSES TİTREŞİMİNİ ÖLÇEBİLİR MİYİZ?
Ekoloji atölyesinde yaptığınız gibi boğazınıza elinizi koyun ve kısık sesle bir titreşim oluşturun. Normal sesiniz ve yüksek sesinizle de titreşim oluşturun. Bu titreşimleri hissetmenin ardından ses titreşimini ölçüp ölçemeyeceğinizi sorun ve az önce yaptığınız titreşim kontrolünü tekrarlayın. Titreşimler arasında fark olup olmadığını koşun ve titreşimin hızlandığı ve yavaşladığını hissettiğinizi ve ölçümünü de bu şekilde yapabileceğinizi aktararak etkinliğinizi sonlandırabilirsiniz.

DEĞERLENDİRME SORULARI

 • Bu etkinlikte neler yaptık?
 • Titreşimi kontrol ederken nasıl hissettin?
 • Hangi titreşim daha yüksekti/alçaktı?

MATERYALLER

SÖZCÜKLER
Titreşim, ses

KAVRAMLAR
Titreşim

ETKİNLİĞİN UYGULANACAĞI YER
Kapalı Alan

ETKİNLİK AKIŞI
STEM ETKİNLİĞİATLAR ORMANDA

Önceden hazırladığınız büyük renkli kartları sırasıyla çocuğunuza gösterin. Her kartta yapılmaması gereken tehlikeli davranışların (arabanın ön koltuğunda oturmamak, emniyet kemeri takmak, arabanın camından ve pencereden sarkmamak, kibritle oynamamak, yanan ocak, soba ve ütüden; bıçak gibi kesici aletlerden uzak durmak, küçük nesneleri ağza, buruna, kulağa sokmak vb.) resimleri olmalıdır. Çocuğunuzdan kartlar hakkında yorum yapmasını isteyin. Doğru olup olmadığı üzerine tartışın. Daha sonra çocuğunuzla farklı uyarı levhaları (prize dokunmayınız – merdivenden dikkatli ininiz vb.) hazırlayarak evin içinde gerekli yerlere asın.

                                 Atlar

Atlar yavaş yavaş ormanda gidiyor, (Eller dizlere vurulur.)
Atlar hızlandı, (Eller dizlere hızlı hızlı vurulur.)
Taşlığa geldi, (Eller göğse vurulur.)
Çimenliğe geldi, (Avuç içleri birbirine sürtülür.)
Bataklığa geldi, (Ağızdan, dil damağa vurularak lak lak diye ses çıkarılır.)
Atlar patikadan atlıyor, (Eller havaya kaldırılıp, hızla dizlere doğru indirilerek, vurulur.)
Hooop güm.

DEĞERLENDİRME SORULARI

 • Sohbetimizde nelerden bahsettik?
 • Kurallar neden gereklidir?
 • Kurallara uymazsak ne olur?
 • Senin başına böyle bir olay geldi mi?

MATERYALLER
Tehlikeli davranış resimlerinin olduğu kartlar

SÖZCÜKLER
Tehlike

KAVRAMLAR
Doğru-Yanlış

ETKİNLİĞİN UYGULANACAĞI YER
Açık Alan (Orman, park, bahçe vb.)

ETKİNLİK AKIŞI
STEM ETKİNLİĞİ“KODLAMA
16 kareden oluşan bir kodlama tablası hazırlayın. 4 farklı görselden ikişer tane hazırlayın ve tablanın kontrol noktalarına yerleştirin. Daha sonra görselleri kontrol noktalarına göre yerleştirin.

DEĞERLENDİRME SORULARI

 • Bu etkinlikte neler yaptık?
 • Hangi görselleri kullandık?
 • Kodlamaları yapmak zor muydu?

MATERYALLER
Kodlama tablası, farklı nesne görselleri

SÖZCÜKLER
Kodlama

KAVRAMLAR

ETKİNLİĞİN UYGULANACAĞI YER
Kapalı Alan

ETKİNLİK AKIŞI
STEM ETKİNLİĞİSUYUN SESİ
Birkaç tane plastik su şişesinin içine farklı miktarlarda su doldurun. Şişelerin boş ve dolu kısımlarına sopa ile vurarak, ara sıra şişeleri sallayarak çıkan farklı sesleri dinleyin. Farklı sesleri keşfettikten sonra su şişelerini ritmik sallayarak özgün müzik yapın.

DEĞERLENDİRME SORULARI

 • Bu etkinlikte neler yaptık?
 • Hangi materyalleri kullandık?
 • Başka hangi materyalleri kullanabilirdik?
 • Nasıl sesler duyduk?

MATERYALLER
Birkaç tane plastik su şişesi, birkaç tane tehlikesiz küçük sopa

SÖZCÜKLER
Ses

KAVRAMLAR
Ses