Şarkı

Araştırmalar, müzik ile beynin erken gelişimi arasında bağ olduğunu ortaya çıkarmıştır. Çocuğunuzun akademik gelişimi başta olmak üzere; dil gelişimi, sosyal-duygusal gelişimi, fiziksel gelişimi, yaratıcılığı kısacası tüm gelişim alanları müzik sayesinde çok yönlü olarak desteklenecektir.

Şekiller

Üç nokta birleşince

Olur üç köşe üç kenar

Türlü türlü üçgenler

Sen de çiz bir üçgen

Üçgenim ben üçgen

Bul beni ben nerdeyim?

Dört nokta birleşince

İki kısa iki uzun kenar

Dört köşedir dört köşe

Sen de çiz bir dikdörtgen

Dörtgenim ben dikdörtgen

Bul beni ben nerdeyim?

Dört köşe birleşince

Kenarlar eşitlenince

Dört köşe ve dört  kenar

Sen de çiz bir  -kare

Kareyim ben,kare

Bul beni ben nerdeyim?

Yok onda hiç bir köşe

Yok onda hiçbir kenar

Elini hiç kaldırmadan

Sen de çiz bir daire

Daireyim ben daire

Bul beni ben nerdeyim?

Five Little Monkeys

Five little monkeys jumping on the bed

One fell off and bumped her head

Mama called the doctor and the doctor said,

“No more monkeys jumping on the bed!”

Four little monkeys jumping on the bed

One fell off and bumped his head

Mama called the doctor and the doctor said,

“No more monkeys jumping on the bed!”

Three little monkeys jumping on the bed

One fell off and bumped her head

Mama called the doctor and the doctor said,

“No more monkeys jumping on the bed!”

Two little monkeys jumping on the bed

One fell off and bumped her head

Mama called the doctor and the doctor said,

“No more monkeys jumping on the bed!”

One little monkey jumping on the bed

He fell off and bumped his head

Mama called the doctor and the doctor said,

“No more monkeys jumping on the bed!”

No little monkeys jumping on the bed

They fell asleep while laying their heads

Doctor called Mama and Mama said,

“No more monkeys jumping on the bed!”

Patika 

After A While, Crocodile