Hareket Etkinliği

Hareket etkinliklerinde; çocuk kendini tanıma, başa çıkma, bireysel sorumluluk, kendine güven ve zaman yönetimi becerilerini geliştirir. Hareket etkinlikleri sırasında kendini tanıma fark etme, uyum başa çıkma, bireysel sorumluluk, kendine güven ve zaman yönetimi konularında güçlü ve öz değerlendirme fırsatlarına sahip olurlar.

Beden Esnekliği 4

El ve ayak parmaklarınızı sağlam bir şekilde yerde tutarak göğsünüzü ve dizlerinizi yere değdirin. Nefes alın, göğsünüzü yukarı kaldırın ve gökyüzüne bakın. Karnınızı yere koyun ve ellerle birlikte bacaklarınızı da esnetin. Nefes verin ve bacaklarınızı geriye doğru uzatın. Başınızı ve boynunuzu ellerinizin arasında tutun. Karnınızı ve belinizi yukarı kaldırın ve başınızı aşağı indirerek içeri doğru bakın.

Beden Esnekliği 5

Bacaklarınızı geriye doğru uzatın. Başınızı ve boynunuzu ellerinizin arasında tutun. Karnınızı ve belinizi yukarı kaldırın ve başınızı aşağı indirerek içeri doğru bakın. Aşağı eğilerek ellerinizi iki yana koyun. Sağ bacağınızı geriye doğru uzatın. Sol bacağınız ellerinizin arasındayken, dizlerinizi göğsünüze yakın bir şekilde önde tutun ve topuğunuzla yere basın. Gökyüzüne bakın ve nefes alın.

Nefes vererek sağ bacağınızı sol bacağınızın yanına alın. Öne eğilerek ellerinizi yere, ayaklarınızın yanına koyun. Alnınızı dizlerinize değdirmeye çalışın.