Ekoloji

Ekoloji, ekosistemin içindeki döngüyü inceleyebileceğimiz doğanın parçalarından biridir.

ETKİNLİĞİN UYGULANACAĞI YER
Kapalı Alan / Açık Alan (Orman, park, bahçe vb.)

ETKİNLİK AKIŞI
EKOLOJİ ETKİNLİĞİ“EKOSİSTEM

Çocuğunuza size hangi konularda yardımcı olduklarını sorun. Daha sonra aşağıdaki soruları sorarak insanların birbirleriyle nasıl ilişkiler kurduklarını ve insanlar arasındaki ilişkileri keşfetmelerini sağlayın.

 • Evimizde kimler var? 
 • Burada neler yapıyorlar?
 • Kimler hangi işleri yapıyorlar?

Ardından aşağıdaki yönergeyi verin.

“Hepimiz burada birlikte yaşıyoruz. Hepimizin birbirimizle farklı ilişkilerimiz var. Sizce doğada da böyle ilişkiler var mıdır? Şimdi birlikte dışarı çıkacağız. Çevremizde hangi canlılar yaşıyor? Acaba aralarında nasıl bir ilişki var? Birlikte gözlemleyeceğiz.”

Etkinliği yapacağınız alana ulaştığınızda çocuğunuza gözlem kutusunu nasıl kullanacağı konusunda bilgi verin. Gözlem kutusunu kullanarak çevresinde gördükleri canlı ve cansız varlıkları gözlemlemelerini isteyin. Aşağıdaki soruları sorarak çocukları çevrelerini gözlemlemeleri konusunda yönlendirebilirsiniz.

 • Şimdi dikkatlice etrafını incele. Etrafınızda hangi canlılar var?
 • Toprakta neler görüyorsun? Toprağı biraz eşele, şimdi neler görüyorsun?
 • Gökyüzünde hangi canlılar var?
 • Canlıların yuvaları nerede?
 • Suyun kenarında (eğer bir su kaynağına yakınsanız) neler görüyorsun?
 • Taşların altında, ağaç gövdelerinde, yükseklerdeki dallarda, suyun içinde neler oluyor?
 • Burada yaşayan canlıların birbirleriyle nasıl bir ilişkisi olabilir?

Gezi alanında çocuğun gözlemlediği canlıları ya da çevreyle ilgili notlarını gözlem defterlerine çizmelerini isteyin. Gözlem sırasında fotoğraf da çekebilirsiniz. Etkinliği sonlandırmak için çocuğunuzdan gözlem yaptığı alanda birer canlı ve / veya cansız varlığı seçmesini isteyin. Bu iki varlık arasındaki ilişkiyi (mantarlar-ağaçlar, böcekler-ağaçlar, toprak-bitkiler, güneş-ağaç gibi) tahmin etmesini ve anlatmasını sağlamaya çalışın.

DEĞERLENDİRME SORULARI

 • Bugün hangi canlıları gözlemledin?
 • Gözlem sırasında sizi şaşırtan bir şey oldu mu?
 • Gözlem yaptığımız alanda daha önce görmediğin canlılar var mıydı?
 • Evinizin bahçesinde / parkta / okulunuzun bahçesinde yaşayan canlılar arasında fark ettiğiniz ilişkiler var mı?

MATERYALLER
Gözlem kutusu ya da büyüteç, gözlem defteri, kalem

SÖZCÜKLER
İlişki, yuva

KAVRAMLAR
Canlı-cansız

ETKİNLİĞİN UYGULANACAĞI YER
Kapalı Alan / Açık Alan (Orman, park, bahçe vb.)

ETKİNLİK AKIŞI
EKOLOJİ ETKİNLİĞİ“YERYÜZÜNÜN ÖRTÜSÜ: TOPRAK

Etkinliğe başlarken çocuğunuzdan aşağıdaki soruları sorarak gözlemlerini anlatmalarını isteyin. İnsanlar dışında hayvanlara ve bitkilere de odaklanmalarını sağlayın ve söylediklerini tahtaya yazın.

 • Dışarı çıktığınızda okulun, evinizin bahçesinde ya da pikniğe gittiğinizde etrafınızda hangi canlıları görüyorsun?
 • Sizden küçük hayvanlar ve bitkiler hangileri?
 • Peki, ellerinizden daha küçük hayvanlar ve bitkiler hangileri?
 • Parmağınızdan küçük canlılar hangileri?

Tahtaya yazılan bütün canlıları sayın. Çevrede ne kadar çok canlıyla birlikte yaşadığınıza çocukların dikkatini çekin. Aşağıdaki soruları sorarak devam edin.

 • Bütün bu canlılar nerede yaşıyorlar?
 • Yaşamak için nelere ihtiyaçları olabilir?
 • Çevremizde yaşayan ama göremediğimiz başka hangi canlılar olabilir?

Aşağıdaki soruları sorarak etkinliğe devam edin.

 • Toprağın altındaki canlılar nasıl yaşar? Nelere ihtiyaçları olur?
 • Toprağın üstündeki canlılar nasıl yaşar? Nelere ihtiyaçları olur?
 • Dikkatinizi çeken farklı canlılar oldu mu?
 • Toprak canlıların yaşamı için sizce önemli mi?
 • Neden önemli olabilir?

DEĞERLENDİRME SORULARI

 • Çevrende hangi canlıları gördünüz?
 • Bu canlıları daha önce görmüş müydünüz?
 • Daha önce görmediğiniz canlılar var mıydı?
 • Bugün toprakla ilgili keşfettiklerinizin arasında en çok dikkatinizi çeken bilgi neydi?
 • Çevremizde bu kadar farklı canlıyla birlikte yaşadığımızı düşününce kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

MATERYALLER
Resim kâğıdı, boya kalemi

SÖZCÜKLER
Farklı hayvan türleri

KAVRAMLAR
Büyük-küçük

ETKİNLİĞİN UYGULANACAĞI YER
Kapalı Alan / Açık Alan (Orman, park, bahçe vb.)

ETKİNLİK AKIŞI
EKOLOJİ ETKİNLİĞİ“TOPRAĞIN HİKAYESİ

Her yüzeyine yazı yazılabilecek 3 karton küp hazırlanır. Zaman var ise küpleri kendilerinin oluşturması için karton verilebilir. Bu durum geometri bilgisini de kullanmalarını sağlayacaktır. Küplerden birincisine günlük hayatta kullandıkları nesnelerden 6 tanesinin (kalem, kazak ve bardak gibi) resmini yapmasını istenir. İkinci küpe 6 adet canlı resmi (domates, çam ağacı ve sincap gibi) yapması istenir. Son küpe de elektronik aletlerden 6 tanesinin (telefon, bilgisayar ve tost makinası gibi) resmini yapması istenir. Küplere resim işlemi bittiğinde aynı anda 3 küpü atmaları ve en üstte görünen 3 nesnenin toprak ile ilişkisini gösteren bir görsel yapmaları istenir. Resim yapma süreci tamamlandığında çocuğunuzdan sizinle metinlerini/ görsellerini paylaşmaları istenir.

Son olarak “Bana öyle bir şey söyleyin ki toprakla ilişkisi olmasın?” sorusu sorulur. Yaşamımızdaki her şeyin doğrudan ya da dolaylı olarak toprak ile bir ilişkisi vardır. Değerlendirme için ortasına

“TOPRAK” yazılmış büyük bir kâğıdı uygun bir yere koyarak, aklına gelen nesnelerin toprakla ilişkisini söyleyerek kâğıda yazabilir ve bir kavram haritası oluşturabilirsiniz.

DEĞERLENDİRME SORULARI

 • Küp nasıl bir şekil?
 • Kaç tane köşesi var?
 • Küpün üzerindeki görselleri çizerken en çok hangisi ilgini çekti?
 • Küple oluşturduğunuz hikayelerden en çok hangisini beğendin?
 • Sen bu küplere başka ne çizmek isterdin?
 • Hikaye oluşturmak sana nasıl hissettirdi?

MATERYALLER
Karton, makas, yapıştırıcı, kalem

SÖZCÜKLER
Atmak, hikaye, toprak

KAVRAMLAR
Küp

ETKİNLİĞİN UYGULANACAĞI YER
Açık Alan (Orman, park, bahçe vb.)

ETKİNLİK AKIŞI
EKOLOJİ ETKİNLİĞİTOPRAKTAN ÇIKANLARI SINIFLANDIRIYORUM
Çocuğunuza ‘Taş Avı’ etkinliğinde topraktan ayıkladığımız taşlar ve farklı malzemeleri ayrıştırma çalışması yapacağınızı söyleyin. Ayrıştırdığınızda her bir özelliğe uygun olacak bir alan belirlemeniz gerektiğini söyleyin ve malzemelerin özellikleri ile ilgili sohbet edin. Sınıflandırma işlemini yaptıktan sonra materyallerin yerlerini birlikte inceleyin.

DEĞERLENDİRME SORULARI

 • Sınıflandırma ne demek olabilir?
 • Malzemeler nasıl sınıflandırılabilir?
 • Biz hangi malzemeleri kullandık?
 • Sınıflandırırken seni zorlayan bir şey oldu mu?

MATERYALLER
Doğal materyaller

SÖZCÜKLER
Sınıflandırmak

KAVRAMLAR
Aynı- farklı