Duygu Etkinliği

Duygu farkındalığı ve duygularını kontrol etme becerisi en hızlı şekilde 0-6 yaş döneminde gelişmektedir.

Duygu (Üzgün)

Duyguları Tanıyorum

Duygular hakkında resimler yapılacağı açıklanır. Kağıtlar dağıtılmadan önce resim gösterilir ve resimdeki kişinin nasıl hissettiği sorulur. Daha sonra çocuğunuza bu kişinin neden mutlu/üzgün/kızgın vs. olabileceği sorulur. Çocuğunuza, kendisinin ne zaman mutlu/üzgün/kızgın olduğu, mutlu olduğunda ne yaptığı, yüzünde nasıl bir ifade olduğu sorulur. Resim kağıdı ve boyaları verilerek, kendi duygusuna (mutlu, kızgın, üzgün) neden olan bir olayın resmini yapması söylenir. Resim bittikten sonra çocuğunuzdan duygulara neden olan durumların ne olduğu ve duyguların sonuçlarını açıklaması istenir.

Fotoğraf Albümü

Albümünüzdeki fotoğraflarınıza bakın. Fotoğraflardaki kişilerin duygularının ne olabileceği, hangi olaylardan sonra bu duyguları yaşıyor olduklarını konuşabilirsiniz. Örneğin; “Burada üzgün biri var. Üzgün görünüyor. Arkadaşı oyuncağını paylaşmadığı için olabilir.” gibi. Çocuğunuzdan fotoğraflardaki üzgün kişileri bulmasını ve neden üzgün hissettiğini tahmin etmesini isteyin.

Sıcak Sandalye

Çocuğunuz ya da aileden bir başkası “sıcak sandalyeye” oturur. Sonrasında oturan kişinin olumlu özellikleri, yapmayı sevdiği yararlı şeyleri, herkes birer birer söyler. Sonrasında sandalyeden kalkan kişiye, duydukları hakkında hissettikleri sorulur.