Doğa

Doğa etkinlikleri, doğa farkındalığı ve çevre bilincini geliştirmenin temel taşlarından biridir.

ETKİNLİĞİN UYGULANACAĞI YER
Açık Alan (Orman, park, bahçe vb.)

ETKİNLİK AKIŞI
DOĞA ETKİNLİĞİHAVA KAVANOZUM

Çocuğunuzla birlikte çıktığımız doğa gezisinde oluşturacağımız ‘Mevsim Ritüeli’ için daha önceden hazırladığımız kavanozun içine bir miktar hava koyun ve kapağını kapatın. Evinizin bir bölgesini ritüel alanı olarak belirleyin ve bu kavanozu o alana yerleştirin. Haftalık olarak kavanozunu inceleyin ve gözlemlediğiniz değişiklikleri ‘Gözlem Defteri’ ne çizin ve bir önceki haftaki çiziminizle karşılaştırın.Not: Çizimlerin altına alacağınız notlar bir sonraki hafta süreci hatırlamanız açısından kolaylık sağlayacaktır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

 • Etkinlikte neler yaptık?
 • Hangi malzemeleri kullandık?
 • Bu etkinlik sana nasıl hissettirdi?
 • Kavanozun içine hava koymak nasıl bir şeydi?
 • Sence kavanozun içinde hava var mı?

MATERYALLER
Kavanoz, hava

SÖZCÜKLER
Gözlem, hava, kavanoz

KAVRAMLAR

ETKİNLİĞİN UYGULANACAĞI YER
Açık Alan (Orman, park, bahçe vb.)

ETKİNLİK AKIŞI
DOĞA ETKİNLİĞİ“HAVA NEREDE?
Dünya maketini elinize alın ve çocuğunuza hangi şekle benzediğini sorun. Dünyanın bir hava tabakasıyla kaplı olduğunu,  bu hava tabakasına atmosfer dendiğini söyleyin.  ’’Havayı görebiliyor muyuz?  ’’ diye sorun.  Havanın her yerde olduğundan bahsedin.  Nefes almadan hayatımızı sürdürmemizin imkânsız olduğunu,  başka canlıların da havaya ihtiyacı olduğunu açıklayın. 

Elinize bir kavanoz,  bir mum birde mum altlığı alın.  Mumu yakın.  Dik duracak şekilde mum altlığına yerleştirin.  Kavanozu mumun üzerine kapatın. Bu sırada çocuğunuza çeşitli sorular sorun.  ‘‘Mum sönmek üzere,  sizce mum neden sönüyor?” vb. şekilde sorular sorun.

Sonuç olarak; Bardağın içindeki hava,  bir süre sonra bittiği için mumun yavaş yavaş söndüğü görülür.  Canlıların yaşamak için havaya (oksijene) ihtiyacı olduğu gibi,  ateş de yanmak için havaya ihtiyaç duyar.

DEĞERLENDİRME SORULARI

 • Sence hava ne demektir?
 • Bu deneyde neler yaptık?
 • Başka hangi malzemeleri kullanabilirdik?
 • Sence mum nasıl söndü?
 • Mumun yanmaya devam etmesi için neler yapabilirdik?

MATERYALLER
Mum, kavanoz, dünya maketi

SÖZCÜKLER
Hava, sönmek

KAVRAMLAR
Sıcak- soğuk

ETKİNLİĞİN UYGULANACAĞI YER
Açık Alan (Orman, park, bahçe vb.)

ETKİNLİK AKIŞI
DOĞA ETKİNLİĞİ“DÖKÜLMEYEN SU

Masaya cam bardaklar, su ve büyük kaplar yerleştirilir. “Su dolu bardağı ters çevirirsek ne olur?” sorusu yöneltilir. Alınan cevapların ardından bardaklara bir miktar su doldurulması ve kaplar üzerinde ters çevrilerek suyun döküldüğünün gözlemlenmesi sağlanır. “Suyun dökülmesini nasıl önleyebilirdik? Bardağın üzeri kapalı olsaydı su dökülür müydü?” vb. sorularla suyun dökülmesini engellemek için çözüm yolları araması (nesneleri kapak şeklinde kullanmak vb.) ve seçtiği çözüm yollarını denemesi istenir. Ardından bardağın üzerini kapatacak büyüklükte kesilmiş A4 kâğıtları dağıtılır. “Bardağı ters çevirirsek sizce su dökülür mü?” sorusu yöneltilir. Alınan cevapların ardından çocuğunuzun bardağına su doldurması ve üzerini verilen kâğıt ile kapatması, daha sonra çocuğunuzdan bardağını ters çevirmesi istenir. Bardağın hava almayacak şekilde kâğıtla kapatıldıktan sonra suyun dökülmediği sonucuna deneyimleyerek ulaşması için fırsat tanınır. Deneyin ardından sohbet edilir. Kâğıdın ıslak ve kuru bölümleri birlikte incelenir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

Bardaktaki suyun dökülmesini önlemek için farklı nesneleri kullanarak yaptığın çalışmalardan hangisi başarılı oldu? Neden?

MATERYALLER

Cam bardak, su, büyük boy kaplar, A4 kâğıdı

SÖZCÜKLER

Deney

KAVRAMLAR

 Islak-Kuru , Açık-Kapalı , Ters-Düz

ETKİNLİĞİN UYGULANACAĞI YER
Kapalı Alan / Açık Alan (Orman, park, bahçe vb.)

ETKİNLİK AKIŞI
DOĞA ETKİNLİĞİ“HAVA ÇARKI OYUNU
Hava durumu ile ilgili bilgiler verin. (Hava durumunun belli bir yerde herhangi bir mevsimdeki günlük hava koşulu olduğu söylenir.) Hava durumunu dikkate alarak giyinmenin sağlığımız için önemi hakkında konuşun. Büyük daire şeklindeki bir kartonu beş bölüme ayırın. Yağmurlu, karlı, güneşli, bulutlu, rüzgârlı hava resimlerinin olduğu kartları bu bölmelere yapıştırın. Daire şeklinin ayrılmış olduğu beş parçanın birleştiğinde tekrar daire şeklini oluşturduğuna dikkat çekin. Hava durumu çarkı pastel boyalar kullanılarak renklendirin. Dairenin ortasına kartondan hazırlanan bir ok yerleştirin. O gün hava nasıl ise konuşun ve oku o günün hava durumunu gösteren bölmeyi gösterecek şekilde yönlendirin.

Çocuğunuza “İş birliği içinde hazırlamış olduğumuz bu hava durumu çarkını kısa bir sürede hazırladık. Tek başımıza yapmış olsaydık çok zamanımızı alacaktı.” denerek işbirliği içinde çalışmanın önemine vurgu yapın. Hazırladığınız hava durumu çarkı ile bir oyun oynayacağınızı söyleyin. Müzik açıldığı zaman müziğin ritmine göre dans edilir. Müzik durduğunda çarkın gösterdiği hava durumuna uygun yönergeler verilir. Örneğin; çark yağmurlu havayı gösteriyorsa “Şimdi şemsiyelerimizi açıyoruz.” yönergesini verin. Şemsiye açma öykünmesi yaparak olduğu yerde donmasını isteyin. Müzik açıldığında yeniden müziğin ritmine uygun dans edilir. (Çark güneşli havayı gösterdiğinde güneşlenme öykünmesi yapılır vb.) Diğer hava durumunu gösteren öykünmeler gerçekleştirilerek oyun devam eder.

DEĞERLENDİRME SORULARI

 • Bugün yaptığımız çark bize ne gösteriyordu?
 • Yağmurlu bir günde kendini nasıl hissedersin?
 • Güneşli bir günde kendini nasıl hissedersin?
 • Yarın havanın nasıl olacağını tahmin eder misin?
 • Hava durumu çarkını yaparken zorlandın mı?
 • Televizyondan hava durumu ile ilgili program izledin mi?
 • Güneşli havalarda neler yaparsın?
 • Yağmurlu havalarda nasıl giyinirsin?
 • Soğuk bir kış günü hangi kıyafetlerini tercih edersin?
 • Sıcak bir yaz günü neler giyersin?
 • Hava durumunu başka nasıl gösterebiliriz?

MATERYALLER
Güneşli hava, karlı hava, yağmurlu hava, rüzgârlı hava, bulutlu hava resimleri, karton, yapıştırıcı, boyalar, müzik, müzik çalar.

SÖZCÜKLER
Hava, hava durumu

KAVRAMLAR
Sıcak-Soğuk-Ilık