Doğa

Doğa etkinlikleri, doğa farkındalığı ve çevre bilincini geliştirmenin temel taşlarından biridir.

ETKİNLİĞİN UYGULANACAĞI YER
Açık Alan (Orman, park, bahçe vb.)

ETKİNLİK AKIŞI
DOĞA ETKİNLİĞİ“RENKLİ YAPRAKLAR
Önceden kahverengi, sarı, kırmızı, yeşil, turuncu, pembe ve mor renklerde küçük kağıtlar hazırlayın. Daha sonra çevredeki yaprakları inceleyin. ‘Hangi renk yapraklar gördün?’ diye sorun. Cevaplarını dinleyin. Renkli kağıtları yere dizin ve çocuğunuza o renklerde yapraklar aramasını söyleyin. Bulduğu yaprakları inceleyerek etkinliğinizi sonlandırın.

DEĞERLENDİRME SORULARI

 • Yaprakları bulurken zorlandın mı?
 • En zor bulduğun renk hangisiydi?
 • Çevremizde en çok hangi renk yaprak var?
 • Sence yapraklar neden renklendi?

MATERYALLER
Renkli kartonlar, yapraklar

SÖZCÜKLER
Yaprak

KAVRAMLAR
Renkler

ETKİNLİĞİN UYGULANACAĞI YER
Açık Alan (Orman, park, bahçe vb.)

ETKİNLİK AKIŞI
DOĞA ETKİNLİĞİ“DOĞANIN GİZEMİ
Çocuğunuza bir yaprak ve ya dal parçası gösterin ve bu yaprağa veya dal parçasına bakınca neler gördüğünü sorun. Cevabını dinleyin ve yaprağı veya dal parçasını vererek incelemesini ve gördüğünü söylemesini isteyin. İncelemesi bittikten sonra bir büyüteç vererek bu kez büyüteçle incelemesini söyleyin. Çıplak gözle gördüğü ile büyüteçle gördüğü arasında farklılıklarım olup olmadığını sorun. Cevabını dinledikten sonra istediği nesneleri incelemesini söyleyin. İncelemesi bittikten sonra gördüklerini bedeniyle oluşturmasını isteyebilirsiniz.

DEĞERLENDİRME SORULARI

 • Büyüteçle incelerken neler hissettin?
 • Büyüteçle nesneleri ve bitkileri incelemekten hoşlandın mı?
 • Gördüklerini bedenini kullanarak canlandırırken zorlandın mı?

MATERYALLER
Büyüteç

SÖZCÜKLER
İncelemek, canlandırmak

KAVRAMLAR

ETKİNLİĞİN UYGULANACAĞI YER
Açık Alan (Orman, park, bahçe vb.)

ETKİNLİK AKIŞI
DOĞA ETKİNLİĞİ“FOTOĞRAFLARLA YAPRAK EŞLEŞTİRME“
Çocuğunuzla birlikte ormanlık bir alana gezi düzenleyin. Karşılıklı oturun ve çocuğunuza farklı yaprak görselleri gösterin. Görsellerdeki yaprakların renkleri ve şekilleri hakkında sohbet edin. Daha sonra görselleri yere serin. Çocuğunuzdan görseldeki yaprakların aynısını bulmasını ve üzerine koymasını isteyin.

DEĞERLENDİRME SORULARI

 • Bu etkinlikte neler yaptık?
 • Yaprak eşleştirmek kolay mıydı?
 • Hangi yaprağın aynısını bulmak zordu?
 • Hangi yaprağın aynısını bulmak kolaydı?

MATERYALLER
Yaprak görselleri

SÖZCÜKLER
Eşleştirme

KAVRAMLAR

ETKİNLİĞİN UYGULANACAĞI YER
Açık Alan (Orman, park, bahçe vb.)

ETKİNLİK AKIŞI
DOĞA ETKİNLİĞİ“AÇ KUŞLAR VE SOLUCANLAR“
Çocuğunuza birlikte bir oyun oynayacağınızı söyleyin. 15 adet solucan şeklinde hazırlanmış şönil verin. 15 adet şönil de kendiniz alın. Çocuğunuza ve kendinize bir alan belirleyin ve solucanları bu alanlara saklayacağınızı söyleyin. Çocuğunuzun saklaması için ona biraz zaman tanıyın. Daha sonra yer değiştirin ve belirli bir sürede saklanan solucanları bulmaya çalışın. Süre bitiminde bulduğunuz solucanları sayarak etkinliği sonlandırın.

DEĞERLENDİRME SORULARI

 • Etkinliğin hangi aşamasından hoşlandın?
 • Solucanları bulmak zor muydu?
 • Kim daha fazla solucan buldu?

MATERYALLER
Şönil

SÖZCÜKLER
Solucan

KAVRAMLAR