21.Yüz Yıl Becerileri

21. yüzyıl becerileri, 21. yüzyıl toplumlarında ve iş alanlarında başarılı olabilmek için eğitimciler, iş dünyası liderleri, akademisyenler ve devlet kurumları tarafından ortaklaşa oluşturulmuş yetenek ve öğrenme eğilimlerini, okuryazarlıkları, yetkinlikleri içeren becerilerdir. Bu beceriler, öğrencilerin hızla değişen, dijital bir toplumda başarılı olmaları için gereken becerilere odaklanır.  Bu becerilerin bir çoğu derin öğrenme  ile ilişkilidir ve analitik düşünme, problem çözme ve işbirliği gerektirir. Bu beceriler bilgiye dayalı olmamaları bakımından geleneksel akademik becerilerden ayrılır.

20. yüzyılın son yıllarında ve 21. yüzyılda toplumlar, ekonomi ve teknolojide hızlı bir değişimden geçti. İşyeri ve dolayısıyla öğrencileri işgücüne hazırlayan eğitim sistemi üzerindeki talepler de değişti. 1980’lerden başlayarak, hükümet, eğitimciler ve büyük işverenler, öğrencileri ve çalışanları değişen iş yeri koşullarını ve toplumun taleplerini karşılamaya yönlendirmek için temel becerileri ve uygulama stratejilerini belirleyen bir dizi rapor yayınladılar.

Mevcut işgücünün kariyer alanlarını veya işleri değiştirme olasılığı geçmiştekilere göre önemli ölçüde daha yüksektir. Bu kuşağındakiler, istikrar hedefiyle işgücüne girdiler. Onlardan sonraki nesiller, iş hayatlarında mutluluk ve tatmin bulmakla daha fazla ilgilendiler. Kuzey Amerika’daki genç işçiler günümüzde ortalama olarak her 4,4 yılda bir olmak üzere, eskisinden çok daha yüksek oranda iş değiştirme potansiyeline sahiptir. Bu istihdam hareketliliği, insanların farklı rollerde veya farklı kariyer alanlarında esnek ve uyumlu olmalarını sağlayan farklı becerilere yönelik bir talep ortaya çıkarmıştır.

Bu beceriler üç ana gruba ayrılmıştır:

Öğrenme ve Yenilik Becerileri

 • Eleştirel Düşünce
 • Problem Çözme
 • İletişim
 • İşbirliği
 • Yaratıcılık
 • İnovasyon

  Dijital Okuryazarlık Becerileri
 • Bilgi Okuryazarlığı
 • Medya Okuryazarlığı
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri Okuryazarlığı

  Kariyer ve Hayat Becerileri
 • Esneklik ve Uyum
 • Girişimcilik
 • Sosyal ve Kültürlerarası İlişki
 • Üretkenlik
 • Sorumlulu